Veel gestelde vragen

Wat willen jullie bereiken met Plinkr?

In Nederland hebben 1,4 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Gelukkig zijn er steeds meer hulpverleners en organisaties die zich inzetten om deze mensen te helpen. Wij vinden dat zij toegang moeten hebben tot de allerbeste hulpmiddelen. Zodat ze hun werk effectiever kunnen doen en meer tijd kunnen vrijmaken voor persoonlijke aandacht en de echte hulpvraag.

Dat is best wel gevoelige informatie. Hoe gaan jullie daarmee om?

Dat is het zeker. Daarom stellen we strenge eisen aan onze beveiliging. Je contact met Plinkr verloopt via een versleutelde verbinding door middel van een SSL certificaat, die ook door banken en overheidsinstellingen wordt gebruikt. Je herkent een SSL verbinding aan het slotje in je browser en aan de vermelding "https" in je adresbalk.

We kijken daarnaast kritisch naar gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. Wat niet noodzakelijk is, vragen we ook niet. We slaan geen persoonlijke gegevens op die jouw cliënt invult in vergelijkers en hulpmiddelen. Wel zul je af en toe eerder ingevoerde gegevens terugzien in hulpmiddelen of vergelijkers. Deze informatie is opgeslagen op jouw eigen computer, tablet of telefoon.

Plinkr volgt de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij de verwerking van gegevens nauwgezet.

Wat kost het Plinkr Platform?

Hulpverleners betalen een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van het Plinkr Platform. De hoogte hiervan is afhankelijk van de organisatie en het gebruik. Voor cliënten is het gebruik van het Platform altijd gratis.

Hoe kunnen jullie het Plinkr Platform gratis aanbieden aan mijn cliënten?

Het doel van Plinkr is om hulpverleners te helpen in de begeleiding van hun cliënten en om deze cliënten te helpen met het verbeteren van hun thuisadministratie. De meeste cliënten hebben niet de financiële ruimte om hier extra voor te betalen. In combinatie met een objectief en eerlijk vergelijkingstraject hebben we daarom gekozen voor een model waarbij de inkomsten worden verworven via de aanbieders van producten.

Wanneer iemand met behulp van een vergelijker van Plinkr een product afsluit bij een nieuwe aanbieder, dan ontvangen wij in sommige gevallen van deze aanbieder een vergoeding. Wanneer je een product met behulp van de opzegservice beëindigt, ontvangen wij een kleine vergoeding van Opzeggen.nl. Ook wanneer via een hulpmiddel van Plinkr een lopend contract wordt verlengd, ontvangen wij in sommige gevallen een vergoeding. De vergoeding verschilt per aanbieder en per product. Een vast gedeelte van deze vergoeding wordt gebruikt om het Plinkr platform te verbeteren. Alle opbrengsten boven dit bedrag komen ten goede aan maatschappelijke projecten die bijdragen aan onze missie.

Plinkr laat altijd alle aanbieders en producten zien waarover informatie voor ons beschikbaar is. Hier zitten dus ook aanbieders en producten tussen waar wij geen vergoeding van ontvangen. En ook bij het maken van een keuze tussen bijvoorbeeld verlengen of overstappen benoemen we altijd de voor- en nadelen. Zo bieden we onze gebruikers alle informatie om voor zichzelf de beste keuze te maken en kan iedere cliënt kosteloos gebruik maken van het platform.