Plinkr - Iedereen van schuld naar vrij
De Financiële
Hulpketen Check
In zes weken inzicht in de kansen voor de financiële
hulpverlening in jouw gemeente.
Meer over de check
Arm van uil die naar beneden wijst
Wil jij weten hoe goed de financiële
hulpverlening er in jouw gemeente
voor staat? Waar de uitvoering
vastloopt, of juist uitblinkt?
En wat hulpverleners nodig hebben om in 2023 nog meer inwoners uit de geldzorgen te helpen?
Uil met vergrootglas
De Financiële Hulpketen Check
Geeft je als wethouder, beleidsmaker,
programmamanager of directeur sociaal domein in
zes weken
inzicht in de kansen voor de financiële
hulpverlening
in jouw gemeente.
Grafiek met bomen
Bar schaduw
Bar schaduw
Bar schaduw
Van onderzoek tot inzicht
Hoe werkt de Check?
Meld je gemeente aan voor de
Financiële Hulpketen Check.
1
Samen nodigen we de organisaties
uit die in jouw gemeente financiële
hulp bieden.
2
We sturen de digitale Hulpketen
Check Vragenlijst uit naar de
betrokken hulpverleners
3
Reacties van hulpverleners
worden anoniem verwerkt.
4
Plinkr deelt de resultaten in een
handig rapport en presentatie.
5
In Alphen aan den Rijn werken we met veel partners samen om onze inwoners met geldzorgen te ondersteunen. De Financiële Hulpketen Check van Plinkr bracht scherp in beeld hoe die samenwerking nu verloopt, en welke kansen er zijn om de hulp de komende jaren verder te verbeteren.
Ilse van Es en Leontien Buitendijk/Programmamanagers Financieel Fit
De Check laat je zien
1
Welke financiële hulpverlening er door
partners in de praktijk wordt verleend.
Medewerkers huurincassoWoningcorporatie de Uilenburg
Financiële hulp is opgedeeld in 27 activiteiten.
Per partner zie je welke hulp ze oppakken.
2
In hoeverre hulpverleners zich voldoende
toegerust
voelen om inwoners te helpen
met hun financiën en administratie.
92%8%
BudgetmaatjesVrijwillige Uilenbrigade
1. Voel je je voldoende toegerust om je klant te ondersteunen bij financiën en administratie?
92%
Ja
8%
Nee
De budgetmaatjes van de Vrijwillige Uilenbrigade
voelen zich bijna allemaal voldoende toegerust.
58%42%
WijkcoachesBuurtteam Groen
1. Voel je je voldoende toegerust om je klant te ondersteunen bij financiën en administratie?
58%
Ja
42%
Nee
Maar onder de wijkcoaches van
Buurtteam Groen is dat niet zo.
WijkcoachesBuurtteam Groen
2. Welk deel van alle mensen die je begeleidt kampt met financiële problemen?
28%
Een minderheid/0-25% klanten
44%
44%
Een groot gedeelte/25-50% klanten
16%
Het meerendeel/50-75% klanten
8%
Bijna iedereen/75-100% klanten
Terwijl ze wel aangeven dat ze vaak met
financiele problemen
te maken hebben.
3
Waar de samenwerking al goed verloopt en waar de kansen liggen om te verbeteren.
2%84%14%
JongerenwerkersHet Uilennest
1. Is er binnen je organisatie een aanspreekpunt voor financiële vraagstukken?
84%
Ja
14%
Nee
2%
Weet ik niet
Binnen het Uilennest weten de jongerenwerkers precies bij wie ze kunnen aankloppen voor financiële vraagstukken.
Maar het is onduidelijk wanneer een inwoner moet worden doorverwezen naar een specialist.
JongerenwerkersHet Uilennest
2. Wanneer verwijs of leid je iemand door naar een financieel specialist?
0%
Bij een crisissituatie zoals een dreigende huisuitzetting
0%
Als aflossing van schulden niet haalbaar is binnen 3 jaar
0%
Zodra een vaste last niet meer betaald wordt
0%
Volgens een vast protocol of vaste werkwijze
Van de jongerenwerkers
van het Uilennest geeft
1 op de 6aan hier een vaste werkwijze
voor te hebben.
Het helpt de jongerenwerkers wanneer hier duidelijk afspraken over worden gemaakt.
De Check laat je zien
4
Wat hulpverleners nodig hebben om
inwoners beter te ondersteunen.
WijkcoachesBuurtteam Groen
Stel, je zou één ding kunnen veranderen als het gaat om begeleiding bij administratie en financiën. Wat zou dat zijn?Een aantal reacties
Ik wil meer duidelijkheid over waar mijn taken
liggen en wanneer ik precies doorverwijs
naar
schuldhulpverlening. Dat is nu nog te
onduidelijk.
We moeten formeel financiële specialisten
aanwijzen binnen onze organisatie.
Zo heb je
minder gevoel tot last te zijn.
Ik ben voorstander van het vaker
inzetten van budgetmaatjes

bij financiële vraagstukken. Mijn
ervaring daarmee is zeer positief.
Het was verhelderend om te zien waar onze dienstverlening al goed op orde is, maar vooral ook waar we de hulp aan onze inwoners kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek gaven mij als beleidsmaker veel input om de juiste vragen te stellen aan mijn collega’s en uitvoerende partijen en om samen een plan te maken voor de komende periode.
Kars de Jong/Beleidsadviseur gemeente Zaanstad
De uitkomsten uit de check
helpen om samen met lokale
hulporganisaties
de financiële
hulpverlening beter te
organiseren.
1
Zorg ervoor dat beleid en uitvoering
beter op elkaar worden afgestemd.
2
Werk samen met hulpverleners
aan betere ondersteuning.
3
Help meer inwoners naar
een leven vrij van geldzorgen.
Meer weten over De Financiële
Hulpketen Check?
De Check wordt onder andere ingezet door:
Gemeente Zaanstad
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Zaanstad
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Zaanstad
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Zaanstad
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Westerkwartier
uil achtergrond
Veelgestelde vragen
Voor wie is de Financiële Hulpketen
Check bedoeld?
Voor gemeenten die samen met lokale hulporganisaties de financiële hulp willen verbeteren.
De Check geeft concrete aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.
Hoe werkt het?
1
In een eerste afspraak stemmen we af wat we gaan onderzoeken, welke partners worden betrokken, en wat je specifiek wilt ophalen uit de Check.
2
We sturen een digitale vragenlijst uit naar de partners van jouw gemeente. Deze kan door de hulpverleners worden ingevuld in 5 a 10 minuten.
3
Alle reacties worden anoniem verwerkt.
4
In een tweede afspraak delen we de resultaten. Je ontvangt een rapport en een korte presentatie. Daarin vind je de belangrijkste inzichten en concrete punten om direct mee aan de slag te gaan.
Wat kost het?De Check kost 3 tot 7 duizend euro, afhankelijk van het aantal inwoners in jouw gemeente.
Hoeveel tijd vraagt het van de gemeente?Gemiddeld kost het uitvoeren van de Check zo’n 4 uur van jullie tijd. De rest pakt Plinkr op.
Zes weken na het uitsturen van de vragenlijsten ontvang je het rapport en bespreken we de uitkomsten.
Het onderzoek was een mooie aanleiding om het gesprek met onze partners
aan te gaan. In onze keten kwamen we geen hiaten tegen, maar wel kansen om
de rolverdeling te verduidelijken en onze ketensamenwerking te versterken.
Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag.
Amanda Settelaar/Beleidsmedewerker Westerkwartier