Privacy Policy

15 januari 2020

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van alle bezoekers van onze website en van de gebruikers van onze applicatie.

Gegevens Plinkr B.V. en Plinkr Hub B.V.

Deze privacy policy is van toepassing op alle applicaties en dienstverlening van Plinkr B.V. en Plinkr Hub B.V.. We zij gevestigd aan de Daalakkersweg 2-126, 5641 JA te Eindhoven. Je kunt ons bereiken via info@plinkr.nl, via de berichtenfunctie in het Plinkr Platform of op telefoonnummer 085-1301637. We zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74010581 (Plinkr B.V.) en 75343738 (Plinkr Hub B.V.).

Opslag van persoonlijke informatie

We leveren online applicaties en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaan we zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die onze diensten gebruiken. Deze data kunnen persoonsgegevens bevatten zoals een naam en e-mailadres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer je:

 • Je aanmeldt bij ons via de website of applicatie;
 • Gebruik maakt van een van onze diensten;
 • Contact opneemt met onze support.

Je bent als gebruiker niet verplicht om persoonsgegevens achter te laten. Zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support echter beperkt bruikbaar. Bij het aanmaken van een account geef je ons toestemming om de gegevens die je invoert te verwerken. Je hebt het recht deze toestemming weer in te trekken.

Plinkr Platform en Plinkr Hub

Bij het gebruik van onze applicaties verzamelen, bewaren en gebruiken wij je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze applicaties en bijbehorende diensten. Specifiek worden je persoonlijke gegevens in de applicaties gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden op de applicaties op basis van e-mailadres en wachtwoord;
 • Bijhouden van een overzicht met inkomsten, uitgaven en schulden waarin naam aanbieder/verstrekker/instantie, einddatum en periodiek bedrag worden opgenomen;
 • Inrichting, voortgangsbewaking en evaluatie van begeleidingstrajecten;
 • Communicatie tussen hulpverleners en cliënten;
 • Sturen van herinneringsberichten per e-mail wanneer je je hiervoor aangemeld hebt;
 • Sturen van relevante, gepersonaliseerde informatie via berichtensystemen in onze applicaties;
 • Het leveren van ondersteuning als je daar om vraagt.

Plinkr Verglijkers

Op onze vergelijkingssite voor financiële hulpverleners worden geen persoonsgegevens verwerkt. Op basis van anonieme gebruiksgegevens bieden we een overzicht van mogelijke aanbieders van consumentendiensten. Bij een overstap of verlenging worden de benodigde aanvraaggegevens rechtstreeks aan de aanbieder doorgegeven. Wij ontvangen deze gegevens niet.

Plinkr Bieb

In de Plinkr Bieb worden geen persoonsgegevens verwerkt, behalve wanneer je contact met ons opneemt via het formulier. We bewaren dan je naam en e-mailadres.

Gegevensanalyse

 • Beter te begrijpen hoe onze applicaties en diensten worden gebruikt;
 • Globale bedrijfstrends en statistieken te verkrijgen;
 • Op elke andere wijze onze diensten te verbeteren.

Gegevensverwerking

Wij moeten het verwerken van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om persoonsgegevens te verwerken bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst of als toestemming is gegeven.

Ben je een professionele gebruiker? Dan is jouw organisatie zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die je toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Je organisatie zorgt er als afnemer van de diensten voor dat de betreffende personen op de hoogte zijn van deze privacy policy, daar bij inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door jou toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop wij deze hebben beveiligd. Aan gegevensverwerking door organisaties ligt een verwerkersovereenkomst met Plinkr ten grondslag.

Door de aard van het gebruik van onze diensten is het mogelijk dat we via hulpverleners die onze applicaties gebruiken persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld van cliënten van aangesloten organisaties. Wanneer deze cliënten zelf ook een account aanmaken, gaan zij eerst akkoord met deze privacy policy (toestemming). Dit akkoord omvat alleen de verhouding tussen ons en de cliënt.

Duur van de opslag

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van je account worden je persoonlijke gegevens permanent verwijderd. Anonieme gegevens worden langer bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiliging van je gegevens

We zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We maken gebruik van Amazon Web Services voor hosting en opslag van gegevens. De servers van AWS bevinden zich in Ierland en vallen onder de EU-regels van de AVG (in Ierland GDPR genaamd). We beschikken over een firewall en het netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de onze web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling verlopen via een beveiligde SSL verbinding. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in versleutelde databases.

Professionals kunnen de lees- en schrijfrechten van hun cliënten binnen onze applicaties zelf bepalen, zodat zij geen inzicht of mutatierechten krijgen voor gegevens wanneer de professional dat niet wenselijk vindt. De wachtwoorden van gebruikers worden veilig opgeslagen met gebruik van hashing algoritmes.

Verstekken van je gegevens aan derden

We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. We zullen je gegevens ook niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten. In het gedeelte over “Gebruik van hulpmiddelen van derde partijen” staat dit verder toegelicht.

Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

We behouden ons het recht voor om (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door als Plinkr samengaat met of wordt overgenomen door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, wanneer je gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail of door een bericht op onze website of in de applicatie.

Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer wordt geplaatst door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over je bezoek aan de website. De cookies die we plaatsen op je computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • Verbeteren van marketingactiviteiten.
 • Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van je browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de Consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van onze website minder goed of zelfs niet meer werken.

Gebruik van diensten van derde partijen

We maken gebruik van diensten van diverse partners voor de volgende doelen:

 • Analyseren hoe onze websites en applicaties worden gebruikt;
 • Analyseren hoe effectief marketingcampagnes zijn;
 • Communiceren met (potentiële) klanten en onderling via chat en e-mail services;
 • Verwerken van overeenkomsten;
 • Voeren van een deugdelijke administratie;
 • Uitvoeren van screenings.

We werken daarvoor samen met de onderstaande partners.

 • Google Analytics: Via Google Universal Analytics verzamelen we gegevens over het gebruik van onze diensten. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers. Als je bent ingelogd in de applicatie kunnen we gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op zowel de website als de webapplicatie te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonlijke gegevens die je mogelijk hebt toegevoegd aan Plinkr. Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt.
 • GSuite: In GSuite bewaren wij contractgegevens van en e-mail conversaties met professionals. Wij bewaren hier geen gegevens van cliënten.
 • HotJar: We gebruiken geanonimiseerde analyse-instrumenten van HotJar. De gegevens die we daar bewaren bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers. Voor het verzamelen van gegevens in HotJar plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar HotJar verstuurt.
 • Intercom: We gebruiken Intercom om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en om met je te communiceren via e-mail, chat en push berichten. We bewaren contactgegevens als naam, e-mail adres en verstuurde en ontvangen berichten. Van cliënten verwerken wij in Intercom daarnaast gegevens over soorten inkomsten en uitgaven en herinneringsdata. Deze gegevens gebruiken wij om op het juiste moment herinneringen te versturen.
 • Slack: Sommige applicaties van partners zijn gekoppeld aan de interne communicatietool Slack. Hierdoor worden beperkte contactgegevens van professionals door deze applicaties gedeeld met Slack. Deze zijn uitsluitend zichtbaar voor medewerkers van Plinkr.
 • SignRequest: We sluiten overeenkomsten met professionals door middel van digitale overeenkomsten die worden ondertekend bij SignRequest. De betreffende contracten worden hier ook opgeslagen en bevatten beperkte contactgegevens van professionals.
 • Hubspot: In ons CRM systeem bewaren wij contactgegevens en gespreksnotities van professionals.
 • Mesis: We zetten het screeningsinstrument Mesis in bij de trajecten van Plinkr Hub. Dit werkt met een unieke ID per vragenlijst die in ons systeem gekoppeld wordt aan individuele deelnemers. In de Mesis omgeving worden geen persoonsgegevens bewaard.

Lees de privacy policies van de betreffende partners voor meer informatie over hun beleid en over de manier waarop je je kunt afmelden voor de verzameling van gegevens (“opt out”). We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met alle partners die persoonsgegevens namens ons verwerken. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd dat persoonlijk herleidbare gegevens door deze partners niet aan derden zullen worden verstrekt.

Gebruik van affiliate netwerken

Bij bemiddeling in diensten of producten via onze website of applicatie worden in sommige gevallen tijdelijke cookies geplaatst door zogenaamde affiliate netwerken. We werken hiervoor samen met Awin en Daisycon. Deze cookies zorgen ervoor dat we een vergoeding ontvangen wanneer je via een van onze applicaties of webpagina’s een overeenkomst sluit. Lees het privacybeleid van Awin en Daisycon voor meer informatie.

Gebruik van externe hulpmiddelen

De vergelijkers op onze website en in onze applicatie worden beheerd door Komparu, Whitelabeled en Daisycon. De opzegbrieven op onze website en in onze applicatie worden gegenereerd en verstuurd door Opzeggen.nl. De gegevens die je in de hulpmiddelen invoert worden niet door ons opgeslagen of verwerkt. Er is geen koppeling tussen je persoonlijke gegevens op Plinkr en de persoonlijke gegevens die je bij hen invoert. Lees het privacybeleid van Komparu, Whitelabeled, Daisycon en Opzeggen.nl voor meer informatie.

Toegan tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken en deze in te zien. We zullen op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kun je ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken, te verwijderen, aan jou over te dragen of af te schermen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen we in ieder geval binnen vier weken reageren.

Klachten

De rechtsverhouding tussen jou en Plinkr valt onder het Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heb je een klacht over hoe we omgaan met persoonsgegevens? Je kunt deze bij ons melden via e-mail telefoon, post of de chatfunctie in de applicatie. Daarnaast heb je het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy policy

Indien we besluiten om onze privacy policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen op deze pagina. We raden je daarom aan regelmatig deze privacy policy te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Heb je vragen of verzoeken over ons privacybeleid? Dan kun je dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@plinkr.nl